David Goedhart ~ Schrijver & Coach & Visionair 

We leven in een bijzondere tijd: we staan aan de vooravond van een nieuw begin!

Het leven op aarde verandert. Wie is nog gelukkig, wie leeft nog zonder zorgen? Bijna niemand. Alles loopt vast; de politiek lost geen probleem meer op, de economie is een luchtbel, onze gezondheid staat onder druk, onze relaties verlopen stroef, etc. Niets in ons leven stroomt nog richting een onbezorgd en fijn bestaan. 

Het is tijd om opzoek te gaan naar andere visies en uitdagingen. We zijn klaar met het oude leven vol stress, ongelijkheid, strijd en onzekerheid. Waar te zoeken? Naar het vergeten deel van onszelf: de ziel. De ziel is ons hogere of geestelijke zelf. Wie de verbinding met zijn ziel hersteld, zal wijs, krachtig en liefdevol worden. Wie vanuit de ziel gaat leven zal meebouwen aan een nieuw leven vol licht en liefde, eenheid en harmonie. Dit is de uitdaging nu het oude, zielloze leven vastloopt.  

Deze tijd vraagt om vanuit de ziel te gaan leven. Het gaat niet langer om de buitenkant, maar om de binnenkant, niet om stoffelijk succes maar om geestelijke voldoening, niet om eigenbelang maar om verbondenheid, niet om angst maar om liefde. Nieuwe waarden die we vinden op de weg van het hart die leidt naar de ziel. Loop je mee? 


David Goedhart

Wie is David Goedhart?

Om mijn bijzondere boodschap te kunnen begrijpen, moet je weten wie ik ben. Mijn visie is niet los te koppelen van mijn levensloop. 

Tot 11 september 2001, de dag van de aanslagen in de VS, leefde ik als mens, politicoloog en communicatieadviseur een normaal leven. Daarna niet meer. Door het zien van de schokkende beelden trad ik met mijn bewustzijn buiten mijn lichaam. Na enige tijd keerde ik terug. Er was iets wezenlijks veranderd; ik voelde me anders, lichter en liefdevoller dan voorheen. Bovendien voelde ik een enorme behoefte om me te verdiepen in de geestelijke kant van het leven, iets wat me daarvoor altijd tegen had gestaan. Mijn ziel had haar intrede gedaan...

De afgelopen 24 jaar heb ik me verdiept in het leven. Een periode die ik in eenzaamheid heb doorgebracht. Actie was geen reactie. Door de leegte en het uitblijven van succes heb ik afstand kunnen doen van mijn ego, menselijke behoeften en persoonlijke wil. Voor mij geldt alleen nog Gods wil. Mijn boodschap mag je daarom beschouwen als de boodschap van God aan de mensheid. Een boodschap over een grote verandering in ons leven op aarde: het is tijd voor bezieling! De ziel als schakel naar God.

Sceptisch? Zie mijn andere initiatieven in de menubalk en lees mijn boeken! Mijn hele proces is terug te vinden in mijn werk. Mijn boeken zijn grotendeels autobiografisch. Lees mijn boodschap en voel wat het met jou doet. Voel of het ook jouw waarheid is...

Iedereen staat voor de keuze: ga ik door op de doodlopende, zielloze weg of gooi ik het roer om richting een liefdevol en bezield leven?

De weg naar de ziel bevat 7 stappen: (1) bewust in het leven staan, (2) ruimte voor transformatie creëren, (3) helen van oude opvattingen en trauma's, (4) leren vertrouwen op je intuïtie, (5) overgave aan God en het leven, (6) afstand doen van oordelen en (7) je dienstbaar opstellen. Ze zijn terug te lezen in mijn boek 'De Weg van het Hart'. 

Hoe luidt mijn boodschap 
over de huidige tijd?

We worden uitgedaagd om op een andere manier in het leven te gaan staan. De oude manier loopt ten einde, maakt ons niet langer gelukkig. Wat is er aan de hand? We bevinden ons midden in een periode van overgang van het oude leven naar het nieuwe leven. Het oude leven opgebouwd met het menselijk ego, het nieuwe leven dat we gaan scheppen vanuit de goddelijke ziel. Een pad dus van ego naar ziel, van strijd naar samenwerking, van angst naar liefde, van eenzaamheid naar verbondenheid. Een overgang die niet onopgemerkt zal blijven, uiteindelijk voor niemand niet. 

Wat is er aan de hand? Alles is aan het veranderen. Alles wat we hebben opgebouwd met ons ego (een hard en pijnlijk leven in tegenstellingen en strijd) valt in duigen. Het vertrouwen in de politiek is laag, de economie staat op de rand van de afgrond, de maatschappij loopt op tal van punten vast. Al onze handelingen worden nauwgezet gevolgd door de overheid en grote bedrijven. Onze gezondheid laat ook te wensen over. Ondanks alle kennis over gezond leven hebben we ons nog nooit zo beroerd gevoeld. Wie kan nog zonder medicijnen en stimulerende middelen? Inmiddels slikt een miljoen Nederlanders antidepressiva. De mens kan ook ingrijpen in ons DNA, maar zij is niet rijp genoeg om dat verstandig te doen. In haar ijver supersonisch te worden tekent ze haar eigen ondergang. Kortom: het oude leven is failliet. 

Hoe hiermee om te gaan? Het leven daagt ons uit om ons bewustzijn te verruimen. Om wakker te worden en in te zien dat het anders kan en anders moet. Leren leven vanuit het hart en de ziel, waardoor we liefdevolle scheppers worden van een nieuw leven, één in vrede en harmonie. Dit is wat bedoeld wordt met de terugkeer van Gods hemelpaleis op aarde. Het is geen cadeau voor mensen die Jezus op handen dragen, maar voor mensen die met zichzelf aan de slag gaan. Mensen die op de weg van het hart de liefde voor zichzelf en elkaar terugvinden. De kern van mijn boodschap luidt: het is de hoogste tijd voor heling, opschoning en verlichting. Al het zware (oude overtuigingen en onverwerkte pijn) mag verdwijnen. Alle vormen van misleiding mogen aan het licht komen. Geheel bezield en opgeschoond betreden we het nieuwe leven.

Hoe precies? Dat lees je in mijn boeken.

Jouw onvrede oplossen met een verandering buiten jezelf (baan, uiterlijk, huis, etc.) werkt niet meer. Je moet van binnen veranderen. Hoe? Open je hart en wek jouw ziel tot leven. Alleen de ziel heeft de wijsheid, kracht en liefde om jou diep gelukkig te maken.

Alles is beproefd van het aardse leven

We hebben inmiddels alle uithoeken van het aardse leven onderzocht. Niets is onaangeroerd gebleven, alles is ervaren. We kunnen onszelf mooier maken met lichaamscorrecties, kunnen alles kopen wat ons hartje begeert, kunnen op alle manieren seks hebben, kunnen grotendeels onze eigen keuzes maken, kunnen robots ons werk laten doen, etc. In die zin valt er niets nieuws meer te ontdekken. 

We zijn op het punt gekomen waarop we verzadigd raken en vastlopen. Lichaamscorrecties worden verminkingen, nieuwe aankopen zijn overbodig, alle lust vergaat ons inmiddels, we hoeven geen enkele bijdrage meer te leveren aan de gemeenschap, computers zijn inmiddels intelligenter dan mensen. 

Vraag is of we gelukkig worden als we doorgaan op deze weg, één waarop we rondjes rijden en niet verder komen. De afslag? Inzien dat alles van het oude leven beproefd is en dat het tijd is om van richting te veranderen. Een afslag nemen naar een groter bewustzijn over het leven: minder aardse materie en meer spirituele behoeften. Een richting die wel vervulling geeft. Ga je mee of blijf je achter? Aan ieder de keus!

Jezus was een mooi voorbeeld van spiritueel leiderschap. Met zijn liefdevolle boodschap wees hij de mensen de weg van het duister (angst en pijn) naar het licht (liefde en vreugde). Zonder ego, zonder manipulatie, gewoon open en bloot, eerlijk en oprecht. Hij was de boodschapper van de eindtijd én begintijd, een tijd waarin alles anders zal zijn.

Spiritueel leiderschap

Deze tijd vol veranderingen heeft behoefte aan nieuw leiderschap. Mensen die vanuit de ziel sturing kunnen geven aan het leven op aarde. Vanuit de chaos naar de harmonie, vanuit het duister naar het licht. Leiders die hun ego hebben afgeschud en hun ziel hebben omarmd. Voel je je aangesproken, draag dan je boodschap uit. Het is tijd om op te staan!

Wat is spiritueel leiderschap? Dat is sturing geven vanuit de ziel. Niet vanuit het hoofd (ratio), niet vanuit de emotie (reactief), niet vanuit het ego (eigen succes), maar vanuit doorleefde wijsheid, oprechte kracht en liefdevolle intenties. Het effect? Mensen voelen zich veilig en gezien. Ze zijn tevreden en willen meer gaan samenwerken. De tijd van ieder voor zich ligt achter ons. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Doe het! Laat je niet meer tegenhouden. 

Een spiritueel leider heeft een visie, weet welke richting op te gaan en hoe daar te komen. Neemt anderen niet alleen bij de hand, maar geeft ze ook de ruimte voor eigen inbreng. Een spiritueel leider toont daadkracht en geeft op het juiste moment de juiste impuls. En een spiritueel leider is ook liefdevol. Zorgt voor samenhang en verbinding, vanuit eenheid in verscheidenheid. Mensen mogen zichzelf zijn maar bewegen wel dezelfde kant op. Geef het goede voorbeeld. Laat je zien, laat je horen!

Ben je geraakt door mijn boodschap, nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? 

Neem dan contact met mij op via onderstaand contactformulier.