Een nieuwe politiek

Naar spiritueel leiderschap
van dicteren en controleren naar faciliteren en inspireren

Partij van de Liefde

Het is tijd voor vernieuwing in de politiek, voor bezielde politiek

Ook de politiek is toe aan vernieuwing. Ook de politiek mag bezield raken. We zien dagelijks waar zielloze politiek toe leidt: strijd. Het Binnenhof lijkt meer op een strijdtoneel dan op een geoliede machine. Zo zeer dat we in de overtuiging leven dat politiek synoniem is aan strijd. Maar dat hoeft natuurlijk niet! Soms strijden is goed, maar niet altijd. De grondtoon van de politiek zou samenwerking moeten zijn. Zeker in tijden van tegenspoed, als er grote problemen moeten worden opgelost. Samen staan we sterker!

En dat is het geval. Door de eeuwige strijd blijven problemen lang liggen of worden nooit opgelost. De huidige problemen zijn de problemen van 50 jaar geleden in het kwadraat. We komen niet meer verder door onderlinge verdeeldheid, wantrouwen en strijd. We moeten uit deze neerwaartse spiraal zien te komen. Hoe? Door ons hart te openen en onze ziel tot leven te wekken. Ook de bestuurders in dit land. Het is de hoogste tijd!

Een nieuwe tijd, een nieuwe politiek


De oude politiek is hét product van ons ego: altijd strijden om anderen te verslaan. Koste wat het kost. Ook deze machtspolitiek zal kopje onder gaan. Tal van onthullingen over de duistere kant van de politiek zal de geloofwaardigheid van het oude besturingssysteem de das om doen. De kant waarin slechts een kleine groep echt profiteert en een grote groep het nakijken heeft. De kant waar misleiding en intimidatie hand in hand gaan. De kant waar inmiddels 6 op de 10 huishoudens in de financiële problemen zit. 

Wat als de oude politiek instort, wat te doen met het gat dat ontstaat in het bestuur van ons land? Totale anarchie of een nieuwe manier van besturen introduceren? Op dit punt vraagt PvdL aandacht voor een nieuwe politiek van faciliteren en inspireren, geïntroduceerd door bezielde politici die dienstbaar zijn aan de samenleving en niet aan het grote geld. 

Mijn ideeën over politieke en maatschappelijke vernieuwing heb ik samengebracht in Partij van de Liefde. Een partij die wijst op de kracht van samenwerking. Samen staan we sterk!Een partij in oprichting die zich én hard maakt voor meer samenwerking binnen de politiek én voor meer directe democratie en zelfbeschikking van burgers. Politiek niet langer gebruiken om strijd te voeren tegen elkaar, maar om samen op te trekken. Politiek bedrijven, niet gericht op sturing geven, maar op faciliteren en inspireren. Niet om de vrijheid in te perken, maar om mensen te leren omgaan met vrijheid. Hoe? Door mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

Thans dient de mens het politieke en economische systeem. Een complex systeem waarin de opbrengst grotendeels in de zakken verdwijnt van een relatief kleine, steenrijke groep. We zouden het ook kunnen omdraaien. Een systeem ontwikkelen dat de mens dient. Een systeem dat (financiële) zorgen wegneemt, dat ruimte biedt voor zelfontplooiing en uitdagingen om de liefdevolle kracht in ons te stimuleren. Een systeem waar vrijheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid hand in hand gaan.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet de politiek in de toekomst een stap terug doen ten gunste van de vrijheid van de burgers. Vrijheid nodig om onszelf als mens verder te kunnen ontplooien. Politici met een groot ego dienen een stap terug te doen. Doen zij dit niet uit vrije wil, dan zullen de onthullingen hen een handje helpen. En burgers zullen hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Niet langer de macht weggeven, achterover leunen, kritiek leveren en wegkijken, maar zelf de macht (invloed) leren hanteren.

Hoe dat kan, lees je op de website van de Partij van de Liefde

Citaat over de politiek uit het boek  "Openbaringen Eindtijd"

Kijken we kritisch naar het functioneren van onze democratie, dan zien we ruimte voor manipulatie, dan zien we tegengestelde krachten die de weg naar voren blokkeren en dan zien we het afschuiven van verantwoordelijkheid. Het heeft van ons een naïef en gemakzuchtig volkje gemaakt, dat graag klaagt en makkelijk te misleiden is.

Wil de energie van onze democratie als bestuursvorm ook in trilling omhoog gaan, dan moet ze zich opschonen en aanpassen, net als wij, mensen. Allereerst moet alle ruimte voor misleiding weggenomen worden. Dat kan door het bevorderen van openheid en eerlijkheid. Alles moet transparant worden. De achterkamertjes gaan op slot, de sleutels worden in de hofvijver geworpen. Politici moeten open en bloot in de etalage worden gezet, waar ze verantwoording afleggen voor hun daden. Niet één keer in de vier jaar, maar elke dag. Niet door journalisten die op hun schoot zitten, maar door betrokken burgers die meedenken en meebeslissen.

Laat als bestuurder zien waar je mee bezig bent, wat jouw keuzes zijn, jouw afwegingen, uitdagingen en twijfels. Doe alles open en eerlijk, speel open kaart. De digitale mogelijkheden zijn eindeloos. Wie niet eerlijk is, wie zijn kwetsbare kanten niet wil tonen, wie zijn twijfels niet kan uiten, wie niet in staat is om moeilijke beslissingen te nemen, wie zijn gevoelens niet onder woorden kan brengen, kan in de nieuwe tijd geen politicus meer zijn.

Samen dezelfde kant op

Politici moeten de kracht van democratie gaan inzetten om de macht van het volk te stimuleren, te bundelen en te richten. Zich inzetten om het verantwoordelijkheidsbesef, het saamhorigheidsgevoel en de bereidheid tot samenwerken te versterken. We hoeven niet allemaal hetzelfde te vinden en te doen, maar de neuzen moeten uiteindelijk wel eenzelfde kant op wijzen: richting een fijn en zorgeloos bestaan voor iedereen. Een eerlijke verdeling van de welvaart, het behouden van de natuur, het bevorderen van vrede, het stimuleren van gezonde voeding, het ontwikkelen van breed onderwijs, het zorg dragen voor voldoende huisvesting, etc. Wie is daarop tegen?

Onmogelijk? Ik denk het niet! Zodra de onruststokers, leugenaars en haatzaaiers opstappen, kunnen we serieuze stappen zetten richting een fijnere toekomst. Dus stroop je mouwen op, zet je beste beentje voor en ga ervoor! Met z'n allen. Neem je verantwoordelijkheid, verlicht jezelf, verlicht je werk en verlicht daarmee de wereld waarin je leeft.