De ongemakkelijke waarheid in veelvoud

Mijn boek "Openbaringen Eindtijd, de terugkeer van het licht op aarde" is een moderne versie van het laatste bijbelboek: Openbaring van Johannes. Het bijbelboek over het einde der tijden en de terugkeer van het licht. Het grote verschil is de duidelijkheid. Waar Johannes zijn apocalyptische visioenen uitgebreid beschrijft in voor ons lastig te begrijpen beelden, zo vertel ik het verhaal in klare taal, een boodschap die voor iedereen toegankelijk is. 

We beleven thans het einde der tijden. Aan het oude leven opgebouwd met ons ego, een leven vol harde tegenstellingen en intense strijd, komt een einde. Waarom? Omdat we voldoende levenslessen in dualiteit hebben gehad. Het leven is namelijk een leerschool, waarin we door uitdagingen aan te gaan steeds wijzer, krachtiger en liefdevoller worden. Er wachten nieuwe uitdagingen, nieuwe lessen. Gebruik de komende tijd om aan jezelf te werken. Schoon je verleden op waardoor je in trilling omhoog gaat, hoog genoeg om het nieuwe leven te kunnen betreden in een hogere dimensie. En dit is de kern van mijn boek: hulp bij het opschonen en ophogen van je trilling. 

Alles wat je denkt te weten over het leven mag je vergeten. Oude opvattingen zijn niet toereikend om een helder antwoord te formuleren op de vraag wat er gaande is. Die vraag kan je alleen beantwoorden door open te staan voor nieuwe inzichten. Ze zijn niet met het hoofd te bewijzen, wel met het gevoel te bevestigen. Met mijn opmerkelijke verhaal doe ik een beroep op jouw gevoel. Ga weer voelen! Daar bevindt zich het vertrouwen om je door deze turbulente tijd heen te helpen. Voelen mijn woorden goed, neem ze dan voor waar aan. Het diepe voelen is authentiek, het denken is ALTIJD gestuurd. 

Het oude leven is in duister gehuld, het nieuwe leven zal baden in het licht. Duister betekent onwetend/onbewust, licht is wetend/bewust. De leugen regeerde dus. We zijn doelbewust onwetend gehouden over wie we werkelijk zijn en waar het leven werkelijk toe dient. Alle visies en verklaringen zijn op leugens gebaseerd. Verspreid door hen die het duister dienen, door hen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. In de eindtijd mag het licht weer gaan schijnen. Alles wat het licht niet kan verdragen (leugens en manipulatie) komt aan het licht. De ene onthulling volgt de ander op, de één na de ander zal van zijn of haar voetstuk vallen. 

Niemand ontkomt aan de waarheid. Waarom? Om het leven in licht te kunnen leven, moet al het duister zichtbaar worden. Een grote schoonmaakoperatie dus van het kleine duister in ons eigen leven tot het grote duister in de politiek, economie en amusementswereld. De periode tussen nu en het echte begin der nieuwe tijden is dus een tijd van grote schoonmaak, beginnend met tal van onthullingen. Dit zal voor de meeste mensen zeer schokkend zijn. Een schok die je moet aanzetten tot verandering. Laat het oude los en omarm het nieuwe. Zet je voorgeprogrammeerde brein (oude aannames en meningen) uit en ga weer bewust voelen, echt voelen! Bevrijd je uit de oude matrix!

In het boek worden tal van onthullingen gedaan als startschot. De bal moet aan het rollen worden gebracht. Onthullingen over Covid, vaccins en 5G. Allemaal bedoeld om de mens mentaal en fysiek te verzwakken, want een zwak mens is eenvoudig te sturen en tot slaaf te maken. Maar ook over de moord op Kennedy, Fortuyn en Van Gogh, mensen die openheid van zaken predikten, ontwikkelingen die door de heersende macht bruut de kop werden ingedrukt. Allemaal zaken die het daglicht niet konden verdragen, zaken waarvan de ware toedacht immer nog in duister is gehuld. Maar ook onthullingen over de hedendaagse politiek, een grote misleiding om de zakken van de rijken nog meer te vullen en de vrijheid van de mens nog meer te beknotten. De regeringspartijen koersen linea recta af op invoering van een socialcreditsystem, waarin ons gedrag van A tot Z te sturen is. 

We staan erbij, kijken ernaar maar hebben het niet in de gaten. Zo geraffineerd is het duistere spel om de macht. Zij die kritisch zijn worden weggezet als gevaarlijke gekkies. Er wordt inmiddels serieus gesproken over het verbieden van kritische media en politieke partijen. Zo wordt het spel gespeeld. En daar mag nu een einde aan komen. Stap uit de kudde en ga je eigen waarheid leven. Met dit boek komt een einde aan een leven in duister, in leugens en bedrog, in manipulatie en intimidatie. Lees het en je zal nooit meer grootschalig op het verkeerde been worden gezet. Het is tijd dat het licht ook in jouw leven aangaat! 

De zevende engel blies op zijn trompet. Er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: 'Het Koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus geworden, en hij zal voor altijd en eeuwig als koning regeren.


~ Openbaringen van Johannes ~


Overgang naar de Nieuwe Tijd

Het leven is geen aaneenschakeling van toevalligheden, maar een goddelijke ervaringsreis. God, het leven, heeft voor ons een plan gemaakt om ons te kunnen ontwikkelen in wijsheid, kracht en liefde. In die zin gebeurt is er niets toevalligs in ons leven. Alles is gepland om ons die ervaring te kunnen geven die we nodig hebben om verder te kunnen groeien. Dat doen we in tal van levens in tal van hoedanigheden. De ene keer zijn we dader, de andere keer slachtoffer. De ene keer rijk, de andere keer arm. Soms blank, soms zwart, soms machtig, soms machteloos.

In de tijd die achter ons ligt konden we onder meer leren omgaan met emoties: met pijn, boosheid, angst en verdriet. Daarom stonden onze levens in het teken van strijd, waarin we soms zegevierden, soms de aftocht bliezen en soms de dood vonden. Allemaal ervaringen die ons hebben gerijpt. Nu we volgens het goddelijk leerprogramma voldoende harde lessen hebben geleerd, mag het speelbord waarop we leven veranderen van vorm en inhoud. Het leven mag aangenamer en stabieler worden, waardoor we meer geestelijke lessen kunnen krijgen. Meer het leven kunnen gaan leven vanuit het hart (verbinding) en vanuit de ziel (zingeving). 

Voordat het zover is, moet eerst het oude speelbord worden opgeruimd. De basis van onze strijdvaardige keuzes (vastgeroeste meningen en onverwerkte emoties) mag geheeld worden, waardoor we automatisch andere keuzes gaan maken, lees meer liefdevolle keuzes. De turbulentie van de overgang haalt de oude basis overhoop: meningen zijn ontoereikend en emoties gieren door ons lijf. Dé kans op opschoning! 

Wil je mee omhoog naar een zinvol leven in verbinding (vrijheid, gelijkheid en broederschap), dan moet je de zwaarte van de oude tijd loslaten en gaan meebewegen. Ga in rust, ontspan, verwerk, laat los en geef je over in vertrouwen dat alles goed is zoals het is. Open je hart en laat de liefde weer stromen; voor jezelf, voor anderen en voor het leven!


Chaos, alles staat op zijn kop; je vereenzelvigt je nergens mee, alles is losgeraakt en uit elkaar gevallen Het is natuurlijk een nachtmerrie, maar laat het voorbijgaan. Door die nachtmerrie wordt je hele verleden gezuiverd. Het is een geweldige zuivering. Je hele verleden gaat door het vuur, maar je komt eruit als puur goud.

~Osho ~

Het licht breekt door 

In de eindtijd breekt het licht door; alles wat duister is zal aan het licht komen. Elke leugen zal zichtbaar worden. elke leugenaar zal ter verantwoording worden geroepen. Allereerst door zijn eigen geweten... 

Zo ook de rol van de kerk. Wie of wat is de kerk eigenlijk? De kerk is opgericht in de nadagen van het Romeinse rijk. En iedereen weet waar het de Romeinen om te doen was: macht. Zij waren in staat grote delen van Europa en Noord Afrika te veroveren op basis van militaire kracht én intelligentie. Altijd bereid samen te werken met meelopers, maar meedogenloos naar critici toe. 

Ze hebben van het geloof een machtsinstrument gemaakt. Mensen bang maken voor hel en verdoemenis, om hen zo te kunnen onderwerpen aan hun macht. Oude gebruiken verbieden en religieuze geschriften aanpassen of verbieden. Alleen hun versie van God, de schepping en Jezus mocht beleden en verspreid worden. Wie ongehoorzaam was, werd uit naam van "God" uit de weg geruimd. En dat waren er velen, waaronder Jezus' discipelen...

De afgelopen tientallen jaren zijn veel mensen afgehaakt vanwege een gebrek aan geloofwaardige logica. Zij trokken, op basis van al het leed op aarde, de conclusie dat een liefdevolle God niet bestaat. Maar als de romeinse God uit de kerk niet bestaat, wil dat niet zeggen dat God niet bestaat. Misschien moeten we God anders zien en gaan definiëren. Ons blikveld verbreden en ons gevoel laten meespreken. Tijd om de spirituele mouwen op te stropen, de vrije en persoonlijke beleving van God en het geestelijk leven. 


Fundamentele eye-openers


Op drie fundamenten onder de kerk wil ik mijn licht laten schijnen: de zondige mens, de heilige drie-eenheid en de redding van gelovigen door de Messias. Reden? Om je kritische geest te wekken en aan het denken te zetten...

Zondig
De mens is volgens de kerk zondig en kan zich alleen door geloof in de Here redden. De basis voor een gehoorzaam leven vol angst en beperkingen. Altijd en overal spookt de vraag door je hoofd of je het wel goed doet. Zie hier de basis voor een leven als lijdensweg vol zorgen en twijfels. Over jezelf, over anderen, over het leven en over God. 

Wie het leven leert zien als een groot leerproces, een ervaringsreis om wijzer, krachtiger en liefdevoller te worden, kan niets met deze stellingname. Het pijnlijke leven op aarde is vanuit deze optiek juist een moedige sprong in het duister, om met vallen en opstaan een geweten te ontwikkelen, het fundament waarop we straks een nieuw leven in eenheid en harmonie gaan scheppen. Het leven als een grote uitdaging. Aan jou de keus! Ben je zondig of gewond? Word je gered of kan je alleen jezelf redden? 

Drie-eenheid
De heilige drie-eenheid volgens de kerk is vader, zoon en heilige geest. Waar is de moeder gebleven, zij die nieuw leven draagt en baart? Is het niet logischer dat de drie-eenheid is: vader, moeder en kind? Het kind als product van de samensmelting van het mannelijke en het vrouwelijke. Het mannelijke dat staat voor de doe-kracht in ons en het vrouwelijke voor de zijns-kracht in ons. Zijn beide kanten in de mens in evenwicht, inspanning en ontspanning in balans, dan schep je een harmonieus leven. Zijn ze uit evenwicht, dan schep je een leven vol spanning en strijd. 

En dit is precies wat er de afgelopen eeuwen is gebeurd. Door de dominantie van de mannelijke doe-kracht zijn we tegen elkaar gaan strijden. Waar waren de vrouwelijke kwaliteiten als koestering, begrip, zorg, ontvankelijkheid en verbinding? Precies, onderdrukt door de mannelijke geldingsdrang. Zodra we het vrouwelijke deel in onszelf in ere hebben hersteld, kunnen we een harmonieus leven gaan scheppen in de nieuwe tijd. Wie blijft bidden voor de vader, de zoon en de heilige geest blijft steken in dualiteit. Je mag kiezen: is de man belangrijker dan de vrouw of zijn ze gelijkwaardig?

Redding
En mensen die de Messias volgen worden in de eindtijd gered volgens de kerk. Echt waar? Hoe wil je een hemels leven leiden als je vol zit met wrok, afgunst en agressie? Als je je laat leiden door zaken als succes en materiele rijkdom? Als je anders denkenden niet kunt accepteren, als je blind bent voor het geheel en je blindstaart op een deel? Als je denkt dat de een beter is dan de ander? Als je meer vragen hebt dan antwoorden? 

Denk je echt dat je zomaar mee kunt, geheeld wordt en een schepper zal zijn van een liefdevolle wereld? Dat het leven zo simpel in elkaar steekt? Word wakker en ga met jezelf aan de slag, opdat jouw eigen waarheid, kracht en liefde tevoorschijn komen. Dat is dé weg, dé waarheid en hét leven! Bewust in het leven staan en verantwoording nemen voor je eigen daden. Een weg terug naar God die een ieder ooit op eigen kracht zal moet afleggen. Dus de vraag is: word je gered of moet je zelf aan de slag? Zeg het maar...

De onbevlekte boodschap
Het is tijd voor een nieuwe boodschap over Gods koninkrijk. Een onbevlekte boodschap direct van de boodschapper en niet via een instantie die met de energie van machtswellust is opgericht. Het is tijd voor de waarheid, de naakte waarheid, de eenvoudige waarheid, de rechtvaardige en liefdevolle waarheid. Niet Jezus aanbidden maar volgen. Jezus als het licht (bewust-zijn) in het duister (onbewust leven), het licht dat je leidt naar God (de Waarheid). Ga jij een waarachtig leven leiden? De keus is aan jou! Zeg niet dat je het niet wist. Vanaf nu kun je het wel weten! 

Ontspan, ga mediteren en neem je gevoel en intuïtie serieus. Zo heel je jouw vrouwelijke kant. Dé remedie tegen de overspannen mannelijke doe-energie. Dit geldt niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen. Kom thuis in jezelf en ga meebouwen aan een hemel op aarde, een harmonieus leven in liefde en eenheid. 

Op deze manier nemen we afscheid van de lijdensweg en leggen we een nieuw fundament onder het leven, een hemels leven waarin iedereen zonder grote zorgen zijn levenspad kan vervolgen. 

Ga in liefde, ga in vrede,
David Goedhart


Praktisch gesproken betekende dit dat men er 'mooier' en 'sterker' uitzag en dat het lichaam minder snel verouderde. De gezonde manier van leven, eten en denken maakte dat men ook minder leed aan ziekten zoals beschavings- en welvaartsziekten. Men leefde langer en meer voluit en het lichaam liet veel meer toe dan ooit in de vorige periode. Ik keek hiernaar en vroeg me af waarom mensen bang zouden zijn zijn om hun aardse lichaam achter te laten, terwijl men er zoiets moois voor terugkreeg...

~ Jaap Hiddinga ~ 

Jezus, de boodschapper van de eindtijd

Jezus is de belichaming van de onvoorwaardelijke liefde en het goddelijk bewustzijn. Daarom was hij in staat om de mensen met inspirerende woorden en opzienbarende wonderen de weg te wijzen. Niet alleen 2000 jaar geleden in levende lijve, maar ook daarna via de bijbelverhalen en vertellingen in de kerk. 

Tussen die twee bestaat een verschil. Was zijn boodschap vooral gericht op de komst van een nieuw tijdperk, de terugkeer van het licht, Gods koninkrijk, en de weg ernaartoe: geloof in de Christus, als de weg, de waarheid en het leven. De vertolkers van zijn boodschap kozen door de eeuwen heen vaak een andere focus: hij die voor onze zonden aan het kruis is gestorven. De eindtijd werd wat terzijde geschoven...

Nu in deze turbulente tijd mag het stof van zijn kernboodschap worden afgeblazen. De focus mag weer verschuiven naar de eindtijd, de tijd waarin we afscheid nemen van het oude leven, de tijd waar we momenteel middenin zitten, de tijd waarin het licht terugkeert in ons leven. Jezus als de boodschapper van het einde der tijden én het begin der nieuwe tijden.

Wil je een waarheidsgetrouw beeld krijgen van het leven van Jezus en zijn volgers, van zijn boodschap over het einde der tijden en begin der tijden, van hun overwinningen en tegenslagen, van hun volgers en tegenstanders, kijk dan naar de serie The Chosen. De eerste twee delen zijn te zien op NPO, de derde op hun eigen website. Een onafhankelijke serie, gemaakt met sponsorgeld van de kijkers.