eBook
eBook

BOEKEN

Ik heb twee boeken geschreven: een roman over de zin van het leven (De weg naar mijn Ziel) en een handboek over de kunst van het beminnen (De perfecte Minnaar). 

Bezield leiderschap in ons leven als mens op aarde. Wat is dat eigenlijk? 

Iedereen is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar leven. In die zin geven wij dus zelf leiding aan ons eigen, persoonlijke leven. We besluiten zelf wat we wel en niet doen en hoe we reageren op gebeurtenissen. 

Vraag is waarop onze keuzes zijn gebaseerd... Komen ze bijvoorbeeld voort uit angst, controlebehoefte en geldingsdrang, dan heeft ons ego het heft in handen. Komen ze voort uit onvoorwaardelijke liefde, innerlijk weten en verwondering, dan speelt de ziel een duidelijke rol. Wie op een meer bezielde manier sturing wil gaan geven aan zijn of haar leven, zal het geheim van de ziel moeten ontsluieren. 

Om jou daarbij te helpen, heb ik mijn kennis en ervaringen in romanvorm opgeschreven...

Mijn tweede boek is een spraakmakend handboek over de kunst van het beminnen. Wie deze kunst verstaat zal zeer gelukkig en diep tevreden door het leven gaan. Door het eigen maken van deze kunst (urenlang de liefde bedrijven), zal de ziel zich meer laten voelen, waardoor je andere keuzes gaat maken: van strijd naar samenwerking. 

Het mag duidelijk zijn dat ik een grote idealist ben. Mijn ideaal is het scheppen van een zorgeloos bestaan voor iedereen, waarin ruimte is voor zaken als zelfontplooiing en samenwerking. Dit ideaal krijgen we niet van de grond door te roepen en te debatteren. Niet op straat, niet in de politieke arena. Daar is meer voor nodig...

Iets ín de mens moet veranderen, waardoor hij niet meer automatisch geneigd is om te gaan strijden, maar om de samenwerking te zoeken.