De reis van de ziel

17-04-2019

Dit artikel is een reisverslag van de ziel: ons hogere zelf, ons ware zelf. Door weer kennis te maken met de ziel, leren we het leven vanuit zielsniveau te bezien. Alleen vanuit dit hogere standpunt kunnen we de veranderingen op aarde begrijpen en accepteren.


Ooit kwam onze ziel voort uit de Goddelijke bron. In vele verschijningsvormen ging zij taltijke uitdagingen aan. Dankzij de uitdagingen die op haar pad kwamen, groeide de ziel in bewustzijn: ze werd wijzer en sterker en leerde ze haar onbegrensde mogelijkheden kennen. Als de ziel haar volledige potentie herinnert en alles uit het leven heeft gehaald wat erin zit, keert ze terug naar de Goddelijke bron. Dan zal ze de Goddelijke bron verrijken met haar ervaring. De schepping is geen gegeven, de schepping leeft en groeit.

De ziel leeft om te groeien in bewustzijn. Het besef van wie we zijn en wat we kunnen wordt gaandeweg steeds groter. Als onstoffelijke wezens leren we in de lichtsferen, als stoffelijke wezens leren we op aarde. Al haar ervaringen slaat ze op in haar geheugen. We leren door te ervaren, door in beweging te komen, door de uitdagingen aan te gaan waar het leven ons voor stelt. Leunen op beproefde recepten van jezelf en anderen betekent stilstand, nieuwsgierigheid en leren vertrouwen op je eigen kracht en wijsheid betekent groei. Een mens die in zijn kracht staat, maakt contact met zijn ziel.

Maar waar is onze ziel? Tijdens de geboorte op aarde raken we de herinnering aan het leven in de lichtsferen kwijt, dus ook de herinnering aan onze ziel. Hoe oud en ervaren de ziel ook is, de herinnering aan de paradijselijke sferen is weg zodra we de ogen op aarde openen. Maar we kunnen het contact met de ziel reeds op aarde herstellen, we kunnen de herinnering aan onze ware aard in het hier en nu oproepen. We zijn meer dan een lichaam met hersenen. We zijn een geestelijk wezen in een tijdelijke jas van stof, om ervaringen op te doen in de stof.

De herinnering aan onze ziel en zaligheid ontwaakt als we willen leren van het leven op aarde, als we bewust worden van de lessen die het leven ons voorschotelt. Het leven is geen gegeven, maar een continu proces van verandering, waardoor we telkenmale voor nieuwe lessen en uitdagingen worden geplaatst. Zodra we dit inzien, hoeven we niet langer meer boos of verdrietig te zijn. We kunnen de mouwen gaan opstropen en wijzer en sterker worden.

Hoe verwerven we een groter bewustzijn op aarde? Zodra we onze ogen openen, zien we een leven vol tegenstellingen. We leren van jongs af aan te oordelen en gaan op alles en iedereen stickers plakken. Het aardse leven doorgronden houdt in dat we een halt toeroepen aan onze oordeelmachine; wel de tegenstellingen zien, maar er geen oordeel aan hechten. Dit lukt door te beseffen dat goed niet in alle gevallen goed is en slecht niet in alle gevallen slecht is. Wordt een mening niet vaak beïnvloed door de plek waar de wieg ooit stond? Is een mening wel een leven lang houdbaar, gezien alle ontwikkelingen?

Leren omgaan met tegenstellingen, met goed en kwaad zeg maar, is de crux van het leven op aarde. In onze jonge jaren leren we, zoals gezegd, onderscheid maken, in onze oude jaren leren we, als het goed is, verenigen. Eerst leren wat wel en niet bij ons past, daarna leren samenwerken met anderen. Eerst ontdekken of we huizen willen ontwerpen of bouwen, vervolgens de mensen zoeken die ons daarbij kunnen helpen. Dankzij dit inzicht blijken verschillen geen tegenstellingen te zijn maar aanvullingen. Vergelijk het leven met licht; door een prachtig samenspel van alle kleuren wordt het licht geboren waarvan we leven.

Door de tegenstellingen in ons leven te overstijgen, leven we in liefde en maken we contact met onze ziel. Dit overstijgen lukt alleen als we de bron van ongelijkheid en onenigheid aanpakken. Maar wie of wat is die bron? Tijdens ons leven op aarde zijn we, zogezegd, de herinnering aan de lichtsferen kwijt, de sferen waarin een diep gevoel van eenheid en verbondenheid bestaat. Alles heeft met elkaar te maken, alles komt voort uit die ene Goddelijke bron. Door onze komst naar de aarde verliezen we dit fijne gevoel. We voelen ons eenzaam en bang: de voedingsbodem van ons ego.

Om het vervelende gevoel in onszelf te verdrijven, timmeren we dag in dag uit aan de weg. We doen ons uiterste best om op te vallen, om er te mogen zijn, om gewaardeerd te worden. En als het lukt hebben we een geweldig ego; wat zijn we goed. Maar als het niet lukt hebben we een zielig ego; ik ben niks, het wordt niks en het is de schuld van de rest. Door ons ego worden we hebberig, jaloers, gemeen, dominant, onderdanig, zielig, onvoorspelbaar, arrogant, etc. etc. Zie hier, het recept voor een wereld vol harde tegenstellingen en scherpe conflicten.

Roepen om vrede heeft geen zin en wijzen naar anderen ook niet. Alleen vrede sluiten met jezelf heeft zin. Maar naar welk deel van mezelf moet ik wijzen, wil mijn ego in het gareel komen en wil de herinnering aan mijn ziel ontwaken? Waar vind ik de weg naar wie ik werkelijk ben, waar vind ik mijn grootsheid? De weg ernaartoe wordt geopend door het hart, de bron van liefde. Spreek de intentie uit om in liefde te leven en de poort naar de ziel opent zich. Reageer met liefde op gebeurtenissen in je leven en de ziel ontwaakt. Veroordeel dus bestaande verschillen niet, maar breng ze samen in liefde.

Leven in liefde is leven in het licht van de ziel. Maar wat is liefde eigenlijk? Moet ik anderen continu liefdevolle blikken toewerpen, moet ik alles met de mantel der liefde bedekken, mezelf weg­geven, mezelf opofferen misschien? Nee, dit is geen liefde. Liefde is leven zonder oordeel, liefde is elkaar recht in de ogen kijken en de waarheid spreken. Niet om de ander op te hemelen ten koste van jezelf, niet om de ander onder de duim te houden ten faveure van jezelf. Liefde is onbaatzuchtig geven en grenzeloos ontvangen. Liefde moet stromen en wel twee kanten op. Open je hart en ontvang liefde, open je hart en geef liefde.

Hoe kan ik mijn hart openen in deze harde wereld? Ik ben zo bang om gekwetst te worden. We kunnen ons hart pas echt openen als we aan één voorwaarde hebben voldaan: als we de liefde voor onszelf hebben teruggevonden. Dit is onze grootste opdracht tijdens het leven op aarde. Heb jezelf lief, je bent mooi zoals je bent, met alles erop en eraan. Iemand die tevreden is met zichzelf, iemand die zichzelf lief heeft, kan zonder bijbedoelingen liefde geven en liefde ontvangen. Iemand die zichzelf lief heeft, kan helemaal zichzelf zijn, zonder maskers en zonder toeters en bellen, zonder angst om gekwetst te worden. 

Hoe kan ik mezelf liefhebben, hoe kan ik tevreden zijn met mezelf? Niet door het ego op te poetsen, niet door in grote auto's rond te rijden, niet door het uiterlijk te veranderen. Dit geluksgevoel is slechts van korte duur. Koopt de buurman een nog grotere auto, of tovert de buurvrouw een nog mooier kapsel tevoorschijn, dan smelt ons geluksgevoel als sneeuw voor de zon. Tevredenheid schuilt niet in materie, ook niet in een gekunstelde manier van leven. Volkomen tevredenheid schuilt in zelfkennis. In weten wie we zijn en wat we hier komen doen. Oftewel, in het contact met onze ziel.

Elke keer als de ziel naar de aarde gaat, stelt ze een levensplan op. In dat plan staat wat ze wil leren en wat ze wil bijdragen aan het leven op aarde. Eerst krijgen we levenslessen, daarna kunnen we ons ding doen. En die twee zijn onlosmakelijk verbonden. Levenslessen zijn nodig om uiteindelijk die bijdrage te kunnen leveren, die gewenst is en vastligt in het zielenplan. Dit zijn bijdragen die ten goede komen aan iedereen. Daarbij gaat het om een juiste inzet van de kwaliteiten die we meegenomen hebben in dit leven, kwaliteiten die nodig zijn om de zelf gekozen zielenopdracht ten uitvoer te kunnen brengen.

Een juist gebruik van kwaliteiten is daarbij essentieel, want met elke kwaliteit kunnen we iets moois opbouwen maar ook iets afbreken. Verzorgen is mooi, maar altijd anderen verzorgen en nooit zelf verzorgd worden is minder mooi. Onderwijzen is mooi, maar altijd anderen onderwijzen en nooit zelf onderwezen worden is minder mooi. Liefde geven is mooi, maar als we nooit liefde ontvangen droogt de bron op. Als we onze kwaliteiten of talenten niet op een evenwichtige manier leren inzetten, dan gaat het leven pijn doen, dan raken we teleurgesteld in de mensen om ons heen en in het leven zelf. 

De soms pijnlijke levenslessen zijn nodig om ons bewust te maken van een juist gebruik van onze kwaliteiten. Als we onze levenslessen begrijpen en onze kwaliteiten op een evenwichtige manier kunnen gaan inzetten, bouwen we mee aan een hemelse sfeer op aarde. Een sfeer van verbroedering, een sfeer van liefde, een sfeer waarin elk individu zijn of haar bijdrage kan en mag leveren aan het geheel. Hoe groot of klein, hoe opvallend of onopvallend die bijdrage ook moge zijn. Je bent goed zoals je bent. Als we stoppen met oordelen en ons hart openen, gaan we meebouwen aan een hemel op aarde. Weet, niets gebeurt in ons leven zonder toestemming van de ziel. Alles dient een doel, alles is goed zoals het is.

De soms pijnlijke levenservaringen zijn dus nodig om ons bewust te worden van een juist gebruik van de meegenomen kwaliteiten. Een fictief voorbeeld. Dankzij mijn autoritaire vader, die zijn autoriteit misbruikte om mij onder de duim te houden (= pijnlijke ervaring), weet ik hoe ik mijn autoriteit (= de kwaliteit) moet gebruiken; mijn workshops kenmerken zich door een heldere structuur waarin iedereen tot zijn recht komt (= juist gebruik van geërfde kwaliteit). Tijdens mijn opleiding tot therapeut viel dit kwartje en kon ik mijn vader alsnog vergeven voor de pijnlijke lessen uit mijn jeugd.

De ziel spreekt tot ons, maar haar stem gaat verloren in het lawaai van alledag. Door stil te worden, kunnen we haar fluisteringen weer horen, haar fluisteringen die ons het pad wijzen dat we moeten gaan. Haar stem zit in ons, haar stem is onze intuïtie, ons innerlijk weten, de stem van ons hart. Haar stem spreekt via ons gevoel, ons gevoel wijst de weg. Een overheersend gevoel van onvrede betekent dat we van het uitgestippelde zielenpad afdwalen, een overheersend gevoel van vreugde betekent dat we het zelfgekozen levenspad bewandelen.

Door het openen van ons hart ontwaakt de ziel. Door onze intuïtie te volgen, raakt ons leven bezield. Niet langer laten wij ons leiden door ons ego, niet langer zijn wij speelbal van onze emoties, gedachten of lichamelijke gemakken en ongemakken. Onze liefdevolle stem, van de ziel afkomstig, wacht om gehoord te worden. Dat gebeurt als we de drukte om ons heen en in onszelf het zwijgen opleggen. Dat gebeurt als we de stilte durven te betreden, als we de moed hebben om het grote onbekende in onszelf te ontdekken. Daar wacht de stem van de ziel op ons, de stem die aanwijzingen geeft over hoe wij met hart en ziel kunnen meebouwen aan een hemel op aarde.

Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is complex en hard. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat onder meer door emotionele blokkades op te ruimen. Ooit raakte je gewond en die wond wacht op genezing. Zolang je de wonden uit het verleden niet heelt, blijven storende gebeurtenissen jou achtervolgen. Gebeurtenissen die wijzen op oude wonden, uit jonge jaren of vorige levens. Hoe sterk, oud en wijs je ook moge zijn, in jou leeft nog steeds het kleine meisje of jongetje van weleer. Dit kind wacht op een woord van troost en op een warme knuffel. Voel de liefde voor hem of haar.

Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is vaak moeizaam en pijnlijk. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat ook door de signalen van het lichaam serieus te nemen. Het lichaam geeft precies aan wat het wel en niet prettig vind. Diep van binnen weet je waar de klachten vandaan komen, diep van binnen ken je de oorzaak. Het is tijd om je verantwoordelijkheid voor je eigen welbevinden te nemen en zelf de oorzaak van ongemakken aan te pakken. Heb je lijf lief, met of zonder appelwangetjes, met of zonder rimpeltjes, met of zonder spierballen. Het hoort bij jou, het is van jou. Zorg er goed voor, heb het lief zoals het is.

Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is vaak ellendig en rot. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat ook door de gedachtestroom in het hoofd een halt toe te roepen. Jouw gedachten zijn het gevolg van wat je erin stopt. Lees slecht nieuws, dan oordeel je negatief, lees goed nieuws, dan oordeel je positief. Voed je jouw hoofd regelmatig met stilte, dan schep je ruimte voor jouw intuïtie. Voed je je hoofd regelmatig met stilte, dan borrelen er liefdevolle en inspirerende gedachten op. Gedachten vanuit het diepe onbekende. Diep vanbinnen weet je dat het leven geen gevecht is, maar een dans. Heb jezelf lief, je bent het leven.

Het leven geeft onze ziel de lessen waar het om vraagt, lessen die nodig zijn om te kunnen groeien in bewustzijn. En al die levenservaringen slaat ze op. Daardoor is ze de hoeder van onze wijsheid; zij weet wie we zijn en wat we komen doen. Ze is ook de hoeder van onze kracht; zij kent onze kwaliteiten. En samen met het hart is ze de hoeder van liefde; zij weet hoe wij onze wijsheid en kwaliteiten op een liefdevolle manier kunnen inzetten.

Voor welke uitdaging plaatst het leven ons nu? Het leven op aarde is op een belangrijk punt in haar geschiedenis aangekomen. De huidige generatie zielen heeft voldoende lessen in dualiteit gehad. Aan het bekende leven, met scherpe tegenstellingen, conflicten en materiele verleidingen, komt een einde. De huidige generatie zielen is toe aan nieuwe lessen, aan meer subtiele en geestelijke lessen. Dit is een tijd van overgang, een overgang van het oude leven naar het nieuwe leven; een leven zonder oorlog, vervuiling, ongelijkheid en armoede. 

Een tijd breekt aan waarin we het leven en elkaar weer gaan respecteren, een leven waarin de onvoorwaardelijke liefde zal stromen en wel twee kanten op. Waarin we weer leren omgaan met de geestelijke kant van het leven, waar we weer leren omgaan met onze ziel en zaligheid.

Maar hoe komen we daar? Gaat het vanzelf, doen anderen het voor ons of moeten we aan de slag? Door het leven als leerschool voor de ziel te beschouwen, kunnen we het antwoord raden: we zullen de mouwen moeten opstropen. We zullen de uitdaging aan moeten gaan waar de huidige tijd ons voor plaatst: laat de herinnering aan de ziel ontwaken. Dat is voor nu onze uitdaging.

Als liefde onze intentie is, dan horen we haar lied van vrede. Als we stil worden, dan horen we haar zingen over de nieuwe tijd. Door het laten ontwaken van de ziel komen ideeën over een nieuw leven bovendrijven. Dit geheim zit niet in ons hoofd; het is op geen enkele manier verstandelijk te bevatten. Dit geheim geeft alleen onze ziel prijs; via het gevoel. Voelen mijn woorden goed, dan is jouw ziel aan het ontwaken en ligt de weg naar de nieuwe tijd open.

En samen zullen we door de poort gaan...

In liefde,
David Goedhart

The exciting journey of our soul

A long, long time ago our soul departed from the Divine source. By experiencing life in all forms, the soul becomes wiser and stronger. After she has experienced all aspects of life, she will return in the Divine source, to enrich the source with all her experiences. The creation of life isn't a fixed given, it's alive and growing each day.

By experiencing life in all forms the soul will become aware of her endless possibilities. This proces is called self-realization. As beings of light we learn in the higher spheres or dimensions, as physical beings we learn in the lower spheres. We learn by experiencing, by meeting the challenges life offers us. By hiding and relying on old recipes our development will stagnate, by moving around and searching for new solutions we grow.

We are more than a body with brains, we are spiritual beings in a temporary physical body. The memory of life in the higher spheres fades slowly but surely after we're born on earth. Despite the age of the soul, the memory of the heavenly spheres solves as soon as we open our eyes on earth. But it's possible to wake up the memory here and now, we can recall our true nature anytime we want. We discover this big secret of life by taking responsibility for our lives and start searching for the deeper meaning of it.

What is striking about life on earth? Mother Earth is a planet in the lower spheres where our soul is able to experience life in duality. After opening our eyes, we see a life full of contradictions. This is pleasant, this isn't pleasant, I'm able to do this, I'm not able to do that. Already in our childhood we learn to judge in right and wrong and begin to label everyone and everything. Thanks to our free will, we make choices every minute of the day, choices that reinforce contradictions or weaken them.

Dealing with contradictions, with right and wrong, is one of the major challenges we have to deal with on earth. In our youth we learn to differentiate, in our later years we learn to unite. At first we have to experience what suites us, later we have to learn to cooperate with people with different qualities. An example: after you've found out whether you want to be an architect, a contracter or rather a builder, you can seek others who are willing and capable to help you building houses. Thanks to this understanding contradictions become complements. Compare life with white light; it is a wonderful combination of all colors.

By stopping our automatic judging-machine, we give room to our soul in our life on earth. Be aware of the contradictions, but don't judge and condemn them. Realize that right isn't always right and wrong isn't always wrong. Doesn't our point of view rely on the place we were born once? Aren't our assumptions influenced by the joyful and sad events in our lives? Aren't we sometimes sweet, and sometimes a bit mean?

If we want to connect with our soul on earth, we have to overcome the contradictions in our lives. We will only succeed by tackling the source of our judging behavior: the ego. The ego is causing a lot of disturbances in our life. Where does this 'troublemaker' come from? Not only the sweet memory of life in the higher spheres is lost on earth, we also lack a deep sense of unity and solidarity. Our soul knows that everything comes from the one divine source, our brains doubt the excistence of the devine and is often suspicious to others. By lacking warm feelings of unity we feel lonely on earth. This loneliness is the breeding ground for our ego.

In an attemp to get rid of the horrible feelings of loneliness on earth we come into action each day. We do our very best to be noticed and appreciated by others. If we're successful, we have a tremendous ego, if we fail we have a pitiful ego. Thanks to our ego, we become greedy, jealous, mean, dominant, submissive, pathetic, unpredictable, arrogant, et cetera. See the world we live in, a world full of contradictions, conflicts and battles which our ego creates most of the time.

Calling for peace is pointless, pointing to others too. Only finding peace in ourselves makes sense. But how can we tackle our competative ego and put our peaceful soul behind the wheel of our life? The road to our soul leads through the heart, the source of love. Speak out the intention to spread love and the gateway to the soul will be opened. Reply with love on the events in life and the soul comes alive. Don't condemn differences, bring them together in love.

Being love is living in the light of the soul. But what is love? It has nothing to do with glorifying others or sacrisfying ourselves. Love is living without judgment, is always speaking the truth, is treating others the way we want to be treated ourselves. Love is boundless giving and limitless receiving. It always flows both ways. Open your heart and give, open your heart and recieve.

But how can we open our hearts in God's name? We're so afraid of being hurt in this harsh world, we're so vulnerable. We're able to do this by one condition: to feel the love for yourself. This is another big challenge we face on earth: finding the love for ourselves. Learn to see how beautiful you really are by accepting your so-called failures. Someone whith a healty portion of self-love and self-value stands strong and isn't influenced by the judgement of others. This person doesn't need a mask to hide his true self, or tricks to attract the attention of others.

How can we be satisfied with ourselves? Not by polishing our ego. Driving around in expencive cars or taking a new haircut won't work. When the neighbour has a bigger car, or a more beautiful hairstyle, our happiness melts like snow in the sun. Deep and long during satisfaction isn't found in lifestyles, it's a consequence of self-knowledge. In knowing who we really are and why we're here on earth. In other words, real satisfaction results from contact with our soul.

Life gives our soul the experiences she wants, experiences needed to grow in wisdom and strength. Our soul stores all these experiences. This makes her the guardian of our wisdom, she knows who we really are. She knows also our qualities. This makes her the guardian of our strength. And together with our heart she guards our love. When we reconnect with our soul, we're able to practise our wisdom and strength in a loving way.

Before our soul reincarnates on earth, she makes a life plan. She decides what she wants to experience in this life and what she wants to contribute to life on earth. To be able to accomplish this, she brings the proper skills with her to earth. After we're born, we receive our self chosen life lessons. Due to the lessons we start using our skills in a proper way. This is an important statement, because we can built beautiful things or break things down in our life. To care for others is good, but never been cared for yourself is not good. To love others is good, but never been loved yourself is not good. If our life isn't in harmony, we get disappointed in the people surrounding us us and in life itself.

Painful lessons are necesarry to make us aware of the proper use of our qualities. If we understand our life lessons and use our qualities in a balanced way, we contribute to a heavenly life on earth, a life of liberty, equality and fraternity. We start creating an atmosphere in which each individual gets the oppertunity to contribute his qualities to the whole. How big or small the contribution might be, everything is okay. We build a heaven on earth when we seek the deeper meaning of life, stop judging others and find the courage to open our hearts. Know that nothing will happen in our life without the improvement of the soul. Everything serves a purpose, everything is good as it is.

So painful lessons are necessary for a proper use of the qualities we've brought with us to earth. A fictitious example: Thanks to my authoritarian father, who has abused his authority to keep me under his thumb (= painful experience), I know how to use my authority (= quality). My workshops are characterized by a clear structure in which everyone can flourish (= correct use of the inherited quality). During my training as a therapist I got this important insight. Therefore I could forgive my father for the painful lessons in my youth. By forgiving him my heart opened even more.

The soul speaks to us, but her voice is lost in the noise of everyday life. By regulary taking a serious break, we can hear her whisper about the way to a happy and inspired life. Her voice is inside us, it's our intuition, our inner knowing, the voice of our heart. She speaks through our pure feelings. An overwhelming feeling of dissatisfaction means that we've lost our way, a predominant feeling of joy and satisfaction means that we walk the chosen path of the soul.

The soul awakes by opening our heart. Our life becomes inspired by meditating and following our intuition. We're no longer guided by our ego, we're no longer victims of our unpredictable emotions, negative thoughts or physical discomforts. The loving voice of our soul is waiting to be heard. Slow down and listen to the silence of the heart. Find the courage to enter the great unknown within, there is a exciting treasure to discover. Find your balance, learn to communicate with your soul and start building a heaven on earth.

How can we hear the voice of our soul in this shocking world? Disorder in our lives is caused for instance by emotional blockades. These blockades arise when we hold back our emotions. Wounds from the past are still waiting to be healed. As long as we don't cure old wounds, from our early days or previous lives, disruptive events will mark our lives. How strong, old and wise we may be, inside us still lives that little girl or boy who wants to be hugged. Get rid of old sadness, anger and pain and feel the love for your inner child.

How can we hear the voice of our soul in this hard world? Disorder in our lives is caused for instance by painful signals of our body. She tells us exactly what she likes and dislikes. She is waiting for the moment that we respond to her signals. Deep down inside we know what causes our physical complaints. It is time to take responsibility for our well-being and tackle the causes of our discomfort. Take good care of your body, love it, with or without muscles, with or without wrinkles.

How can we hear the voice of our soul in this busy world? Disorder in our lives is caused for instance by the flow of negative thoughts in our head. Our thoughts are the result of what we see, hear, read, et cetera. Bad news causes negative thoughts, good news positive thoughts. Space for our intuition arises when we create peace and silence in our heads. Loving and inspirational thoughts come from the deep unknown inside, the place where life isn't a battle, but a holy dance.

Life on earth has come to a major turning point in time. This generation of souls has recieved enough lessons in duality. Therefore life as we know it, with sharp contrasts, conflicts and material temptations, will soon come to an end. Our souls desire new lessons, more subtle and spiritual experiences. This is the time of a huge transition, a transition from the old life to a new life, a life without war, pollution, inequality and poverty. Each day more people feel the need to change their lives and start opening their hearts. These persons will create a harmonious life in which love flows both ways.

This harmonious way of living isn't a pressent which we receive automaticly one day. By seeing life as a school, we know how heaven will appear on earth. We have to roll up our sleeves and start healing ourselves. Don't hide unhappy feelings, but tackle the source. Make room for the soul by sacrificing old knowledge, attitudes and behavior. Open yourself to a life that's bigger than your imagination, that's more beautiful than your wildest dreams. This is the big challenge for everybody on earth right now.

If love is our intention, we can hear her song of peace. If we enter the silence, we can hear her sing about a new time, a time of love and harmony. By awakening our soul a new way of living will be born. This secret isn't a rational concept, it's beyond our understandings. Our soul is revealing this secret only through our feelings. If my message makes you feel good, your soul is awakening and the road to a new and peaceful era is open for you.

And together we will go through the gate ... in light and in love.


In liefde,
David Goedhart