De relatie als spiegel van onszelf

09-05-2024

 Niets is pijnlijker dan een slechte relatie. Eén waar liefde en harmonie worden overschaduwd door spanningen en strijd. Hoe daaruit te komen, hoe de relatie vlot te trekken en nieuw leven in te blazen? Dat kan alleen als beide partners hun verantwoordelijkheid gaan nemen en bereid zijn om naar hun eigen rol te kijken. Dat is de eerste stap in het reanimatieproces. Eenzijdig de ander blijven beschuldigen lost niks op. Maakt de onvrede alleen maar groter. Wil je dat? Nee? Dan is er werk aan de winkel. Haal de spiegel maar tevoorschijn...

Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid voor een fijne en vervullende relatie nemen? Dat kan door naar de eigen rol te kijken. Heb je jouw rol in beeld, open dan de communicatie en vraag of de ander ook eens naar zijn of haar bijdrage wil kijken. Doe dit zo neutraal mogelijk, dus zonder te beschuldigen, zonder boos of verdrietig te worden. Communicatie op neutrale wijze, bedoeld om constructief op te bouwen in plaats van destructief af te breken. Wil je de relatie nog een serieuze kans geven, dan zal je je positief moeten opstellen. Geduld is daarbij een schone zaak.

Wat is precies de rol in een relatie? Wat moet eigenlijk onderzocht worden? De zoektocht begint met de intentie. Waarom heb je een relatie en waarom met die persoon? De beantwoording van deze gewetensvragen kan verregaande gevolgen hebben. Alleen een eerlijk antwoord werkt opbouwend. En daar is moed voor nodig. Een relatie op leugens bouwen is misschien makkelijker maar vraagt om problemen. En die krijg je geheid. Dan bouw je een relatie op drijfzand, met een hoop onvrede en onzekerheid tot gevolg. De kernvraag luidt daarom: leef je liever de leugen of wil je de waarheid een kans geven, ongeachte de consequenties?

Kijk eens eerlijk in de spiegel en vraag jezelf af waarom je de relatie hebt. Vanwege diepgevoelde liefde of zijn er inmiddels andere redenen te bedenken? Vanuit een gevoel van veiligheid, vanuit gemakzucht, angst, schuldgevoel? Of houd je de relatie in stand voor de kinderen? Wil je hen niet opzadelen met jullie sores. Dit zijn allemaal redenen die kunnen meespelen. Feitelijk is dit heel menselijk. Iedereen zal zich hier, in meer of mindere mate, in kunnen herkennen. Maar wil je de relatie reanimeren, terugbrengen op het oude niveau, dan kan je hier geen genoegen mee nemen. Dan zal er wat moeten gebeuren.

Voor het herwinnen van het liefdevolle contact, zal je moeten gaan graven naar de onderliggende oorzaak in jezelf. Waarom houd je er minder liefdevolle redenen op na? Ze komen niet uit de lucht vallen, maar komen voort uit onderliggende pijn of aangeleerde principes. Zit je vol overtuigingen (een goede relatie moet voldoen aan alles en nog wat) en onverwerkte pijn (angst om weer bedrogen of verlaten te worden), dan zal je nooit een fijne en bevredigende relatie kunnen opbouwen. Als het moeten te sterk is in het contact, zullen er altijd conflicten zijn. Als angst voor verlies te vaak wordt gevoeld, zal er geen rust zijn. Los je die bronnen van spanningen in jezelf niet op, dan zal de relatie nooit 100% bevredigend kunnen zijn.

Iedereen in een relatie heeft deze keuze: blijf ik doorgaan op de oude voet, blijf ik weglopen voor de echte problemen, of ga ik de spanningen in mijn relatie gebruiken om met mezelf aan de slag te gaan? De relatie als spiegel voor het eigen functioneren, voor jouw eigen rol in de relatie, voor jouw aandeel in het geheel. Een harteloze relatie is zeer geschikt om jezelf eens grondig te ontleden en te ontdoen van oude ballast. Hoe zit ik in mijn vel, hoe aangenaam ben ik? Als partner, maar ook als vader of moeder, als broer of zus, als vriend en vriendin, als collega. Wie de handschoen opraapt, zal niet alleen de liefdesrelatie vlot trekken, maar elk contact van nieuwe input voorzien. En weet, voor aangename mensen zwaaien deuren open die voor vervelende mensen gesloten blijven.

Heb je daar hulp bij nodig, lees dan mijn boek: Kunst van het beminnen. Hierin ga ik uitgebreid in op het helen van jezelf. Door zware ballast in de vorm van vastgeroeste principes en onverwerkte pijn los te laten, ga je veel lichter en liefdevoller door het leven. En iedereen heeft daar baat bij. Je leven zal een gelukkige wending nemen. En niet in de laatste plaats jouw relatie.


David Goedhart
Schrijver en Visionair