Inleiding

Openbaringen van Sananda

Lieve mensen, mijn naam is Sananda, Ismaël Sananda. Ik ben een belichaming op aarde van de grootse ziel Sananda. Het is mijn eer en taak om de mensheid te helpen de overstap te maken van de oude tijd naar de nieuwe tijd, van het oude leven naar het nieuwe leven.

Met behulp van mijn wijsheid, kracht en liefde kan ik jullie de weg wijzen naar een leven in liefde en harmonie. Een weg die niet een­voudig begaanbaar is, een weg vol uitdagingen, maar wel één die de moeite waard is om af te leggen. Sterker nog, een weg die je ooit zal moeten afleggen...

Om jou de weg te wijzen, heb ik dit boek geschreven. Zie het als een gids, een wegwijzer. Geschreven in klare taal, vlijmscherp en soms bikkelhard. Bedoeld om jou wakker te schudden en de ogen te doen openen. Na het lezen van dit boek weet jij precies waar je voor staat: de grootste uitdaging aller tijden. Zoete woordjes sussen je in slaap, ferme taal laat je schrikken. En dit is het precies het doel van mijn boek: jou activeren!

Het is tijd om het oude leven af te sluiten en aan een nieuw leven te beginnen. Wie zijn oude leven netjes opruimt en schoon achterlaat, kan zich gaan opmaken voor een nieuw leven, onder fijnere, lichtere omstandigheden. Wie weigert zichzelf en zijn leven op te schonen, zal zijn leven voortzetten onder lastige, zware omstandigheden. De keus is aan een ieder van ons, de keus is aan jou!

De huidige tijd biedt jou de kans jezelf een grote dienst te bewijzen, de kans om jezelf te verlossen van pijn, angst en verdriet. Dit is hét moment in de tijd, waarop jij een leven in licht en liefde kunt betreden. Zet je gekleurde bril vol oude overtuigingen af, laat jouw scepsis varen en lees mijn boodschap goed. En doe er je voordeel mee!

Wat is er aan de hand? We leven in een bijzondere tijd: de eindtijd. Er komt een einde aan onze oude manier van leven, het leven in dualiteit, in tegenstellingen en strijd. Er komt een einde aan de manier van leven die we kennen, van strijden en ploeteren. Alles, maar dan ook alles, gaat veranderen. Niets van het oude, vertrouwde leven blijft bestaan. We zitten midden in het einde der tijden...

Moet je bang zijn? Moet je vrezen voor jouw leven? Bestaat er een hemel, een hel? Op deze lastige vragen geef ik een helder antwoord in mijn boek.

Allereerst: is er reden om bang te zijn? Ligt eraan hoe je ernaar kijkt en hoe je ermee omgaat. Gebruik je de huidige situatie niet om je te verdiepen in het leven, dan kunnen angst en twijfel toeslaan. Een vervelende tijd staat je te wachten. Ga je daarentegen op zoek naar verdieping, naar de zin van het bestaan, naar een betekenis van jouw leven en het leven op aarde, dan kan je de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Hier geldt eigenlijk: crisis is kans! De uitdaging blijft groot, maar is niet onmogelijk. Het is aan jou!

Verdiep je dus in het leven. Er is veel meer dan jij van huis uit hebt meegekregen. Jouw ouders, familie, leraren en vrienden waren zeer waarschijnlijk onwetend; zij kenden het grote geheim van het leven niet. Slechts een enkeling kende het wel. Wat is dat grote geheim? Het leven houdt nooit op te bestaan! Dit geheim mag nu worden onthuld. In boeken en op het internet is er veel over te vinden. Alleen moet je er wel voor openstaan. Duik erin en ontdek dat een einde nooit een echt einde is. Leven kan niet verdwijnen, kan niet ophouden te bestaan, dat is onmogelijk. Het verandert van vorm, dat wel.

Elk einde kent een nieuw begin. Ook Johannes rept daar over in het bijbelboek Openbaringen: na alle rampspoed daalt de hemel neer op aarde: het nieuwe Jeruzalem. Maar wat is dit precies? Hoe moeten we dit zien? Gaan we allemaal door de poort naar binnen, of zijn er mensen die de toegang wordt geweigerd? De goddelozen misschien? Dit ga ik allemaal klip en klaar uitleggen in mijn boek. Na het lezen weet je precies wat je te doen staat in deze bijzondere tijd.

Wat is er aan de hand? Het leven is geen gegeven, maar een continu proces van verandering. Nooit blijft iets bij het oude, alles verandert, in hoog en laag tempo, geleidelijk en schokkend. Het levenswiel draait en zal altijd blijven draaien. Alles komt en gaat, als eb en vloed. En elke golf aan verandering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee...

En dit is de zin van het leven: door de uitdagingen in jouw leven aan te gaan, zal je groeien in wijsheid, kracht en liefde.

Veranderingen dagen je dus uit om te leren van het leven. En daar gaat het om: leren van het leven! Dat is dé zin van ons bestaan, dé diepgang die bevrediging schenkt. De reden van alle uitdagingen in jouw leven!

Koers je immer met de wind in de rug rechtdoor in je leven, dan leer je niet of nauwelijks. Zodra de wind uit een andere hoek gaat waaien of als er een storm opsteekt, dan zullen de mouwen moeten worden opgestroopt. Er wordt actie verlangd, zoals nu. Beproefde recepten zijn ontoereikend. Je moet op zoek naar nieuwe. Alleen door te vernieuwen, kan je ongekende uitdagingen succesvol aangaan!

Dit is een moment in de tijd dat er een orkaan raast over de aarde. Misschien zie je het, misschien ook niet. Maar het is zo. Door alle veranderingen word je continu uitgedaagd. Zowel in je eigen leven als in het grote leven op aarde. Zekerheden verworden vliegensvlug tot onzekerheden. Waarop kan je nog blind varen vandaag de dag?

De staat wil en kan haar burgers niet meer verzorgen. De economie, grotendeels op schulden gebaseerd, staat op instorten. Het milieu is verziekt, de aarde leeggeroofd. Onze privacy wordt geschonden, onze gezondheid is broos, relaties staan onder druk, zo ook ons inkomen. En de werkdruk is killing. En dan heb ik het nog niet eens over het gevaar van virussen, vaccins en elektromagnetische straling. De uitdagingen zijn groot.

Zeg eens eerlijk: ben je nog blij en tevreden, heb je nog vertrouwen in een onbezorgde toekomst? Is dit wat het leven voor ons in petto heeft? Is er niet meer, kan het ook anders? Kunnen we elkaar niet helpen, de opbrengst van al het werk niet wat eerlijker verdelen, respectvoller omgaan met het milieu en de levende planeet aarde? Kunnen we elkaar niet wat vrijer laten, wat gelukkiger maken? Is het echt zo moeilijk om gezond te zijn en te blijven, om elkaar lief te hebben en onbezorgd in relatieve weelde te leven? Natuurlijk kan dat. Maar dan moet er wel iets veranderen!

Wat dan? Wat moet er dan veranderen? Wij, wij moeten veranderen. Wijzelf zijn immers de bouwstenen van de wereld waarin wij leven. Wijzelf scheppen de wereld waarin wij leven, met de keuzes die we elke dag maken. Willen we ons leven ten beste veranderen, willen we in vrede en harmonie leven, tevreden en gezond zijn, dan moeten WIJ veranderen. Andere keuzes maken en ander gedrag vertonen.

Hoe krijgen we dit voor elkaar? Dat kan door het het licht in onszelf te ontsteken, door de liefde in onszelf te laten ontvlammen. Als wij lichter en liefdevoller door het leven gaan, als wij blij en gelukkig zijn, dan scheppen we een wereld van vrede en harmonie. De sleutel tot de hemel op aarde, een leven in licht en liefde, zit dus in onszelf. Het einde der tijden daagt ons uit om op zoek te gaan naar die sleutel!

We moeten onszelf gaan opschonen. Dit is voor nu dé uitdaging! Maar wat precies? Dat wat ons gedrag bepaalt, dat wat ten grondslag ligt aan onze keuzes. Denk aan negatieve gedachten, oude kennis, vastgeroeste overtuigingen en heftige emoties, waaronder boosheid, angst en verdriet. Als we deze zware onruststokers in onszelf kunnen lozen, dan lacht een nieuwe en lichtere toekomst ons tegemoet.

De rampen die zich thans voltrekken op aarde, zijn aanleiding om met onszelf aan de slag te gaan. Ze zijn er om ons de ogen te helpen openen: kan ik met mijn oude kennis en overtuigingen het leven van nu nog begrijpen, verklaren? Ze zijn er ook om ons de kans te geven oude, onverwerkte pijn in onszelf op te ruimen: door alle chaos en onzekerheid wordt angst aangeraakt. En als angst naar boven komt, dan hebben we de kans om het los te laten, om er voorgoed afscheid van te nemen. Dit ga ik allemaal uitleggen in mijn boek.

Tot slot van mijn voorwoord een serieuze waarschuwing. De rampen die zich (nog gaan) voltrekken maken een schifting mogelijk tussen mensen die niet met zichzelf aan de slag gaan en mensen die wel met zichzelf aan de slag gaan. Wie het allemaal onzin vindt en zijn kop in het zand steekt, zal verstrikt raken in een web van onbegrip en angst. De eindtijd wordt één grote ramp! Wie de uitdaging wel aangaat, zal niet alleen begrip verwerven, maar ook angst kunnen transformeren in vertrouwen.

En dit is dé sleutel van de poort: vertrouwen! Wie in vertrouwen leeft, zal door de poort de nieuwe tijd instappen, een tijd van licht en liefde. Wie verstrikt raakt in het web van onbegrip en angst, zal zijn leven voortzetten in duister, een zwaar leven in tegenstellingen en strijd.

Een nieuw leven in licht en liefde, vol voorspoed en geluk, is geen cadeau dat uit de lucht komt vallen, voor niets en niemand. Dus ook niet voor hen die vertrouwen op de terugkeer van de messias. Geloof in een God en in de zoon van God is niet genoeg om door de poort te kunnen. Alleen zij die zichzelf helemaal opschonen, worden zo licht en liefdevol dat zij het nieuwe leven kunnen betreden. Dus stap uit het licht van een ander en ontsteek je eigen licht. Je kunt het!

Een nieuw leven in licht en liefde, in vrede en harmonie, is het resultaat van onze persoonlijke én gezamenlijke inspanningen. Als wij licht en liefde zijn, is ons leven licht en liefde. Zo simpel is dat. Doe je mee?

In licht en liefde,
Ismaël Sananda


Hoofdstuk 1

De Eindtijd


Het bekende slotstuk van de bijbel is het boek Openbaringen van Johannes: een beschrijving van de visioenen die hij kreeg over de eindtijd. Johannes was een geliefde discipel van Jezus, die na de kruisiging werd verbannen naar het Griekse eiland Patmos. Daar ontving hij beelden over het einde der tijden, de rampspoed die de wereld zou treffen, maar ook over de terugkeer van het licht, de komst van het nieuwe Jeruzalem, de wederkomst van Christus.

Dit bijbelboek heeft veel stof doen opwaaien in de loop der eeuwen. Het heeft mensen bang gemaakt, waardoor angst een grote rol ging spelen in ons leven op aarde. Uit angst om in de hel te belanden, legden we ons lot in handen van de kerk. Een instituut, dat naast hoop en troost, voor veel ellende heeft gezorgd. Onze vrijheid van denken en handelen werd ingeperkt, het vuur van schuld, spijt en schaamte werd flink opgestookt. We gingen twijfelen aan onze eigen goede intenties, aan ons mens-zijn: zijn wij wel goed genoeg? En de straf bij ongehoorzaamheid was niet mild. In onze geschiedenis zijn nooit zovelen gedood uit naam van God. Een bron van pijn die wij, kerkganger of niet, nog steeds met ons meedragen!

Licht laten schijnen

Het is niet mijn intentie om de kerk aan het kruis te nagelen, wel om licht te laten schijnen op alles wat ons weerhoudt om liefdevolle keuzes te maken. Op alles wat ín ons wacht om te worden geheeld. Ik gebruik mijn liefde niet alleen om jou inzicht te verschaffen in het leven, om jou hulp en troost te bieden in bange tijden, maar ook om openheid van zaken te geven over alles wat in duister is gehuld.

De afgelopen 2000 jaar waren de duisterste op aarde. De mens is op grote schaal misleid, klein gemaakt en klein gehouden. Daaraan mag met de terugkeer van het licht een einde komen. Totale opheldering verschaffen als eerste stap in het proces van opschoning.

Weet, het was de bedoeling om in duister te leven. In die zin heeft niemand iets verkeerd gedaan. Het duister is onderdeel van het grote leerproces op aarde. We zijn vanuit hogere dimensies afgedaald naar de aarde om onderwezen te kunnen worden in pijnlijke situaties. Om een menselijke wil op te bouwen, waarmee we zeggenschap kregen over ons leven op aarde. Om een ego op te bouwen, waarmee we de strijd met elkaar konden aangaan. Maar ook om te leren omgaan met het effect van ons egoïstische optreden: emoties als angst, boosheid, verdriet en blijdschap. Nogmaals, het was de bedoeling. We moesten ervan leren...

Afscheid nemen

Zo het nu ook de bedoeling is om afscheid te nemen van het duister. Ons leertraject door de tijd van tegenstellingen en strijd zit erop. We mogen ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn: een belichaming van onze ziel op aarde. Het licht keert terug, de contouren van de hemel worden zichtbaar, Christus rammelt aan de poort. Het is aan een ieder van ons om het te zien, om het te willen zien. Ben jij zover om wakker te worden en jouw oogkleppen af te zetten? Ben jij bereid om uit het duister te stappen? Ben je moedig genoeg om jouw ziel onder ogen te komen, om jouw grootsheid weer te omarmen?

Misschien weet je niet wat ik hier allemaal mee bedoel. Daarom heb ik dit boek voor jou geschreven: om inzicht te verschaffen in wie je werkelijk bent, over wat jou allemaal is overkomen en om jou te helpen bij het proces van ontwaken en opschonen.

We leven in de eindtijd, dat is waar. Het einde van het oude leven is tevens het begin van een nieuw leven. Het is tijd om de balans voor jezelf op te maken. Wil je mee omhoog het licht in, of blijf je achter in de duisternis? Ben je klaar met de strijd en tegenstellingen in het leven en wil je in harmonie en vrede leven? Maak dan een keuze! Dit is jouw grote kans! Dit is het laatste oordeel. Niet uitgesproken door een man op de troon in de hemel, maar door jouw ziel, jouw hoger zelf. Een oordeel dat gebaseerd is op jouw inspanningen. Dus uiteindelijk bepaal je zelf jouw toekomst. Niemand anders!

Een zware tijd voor iedereen

Het is geen kwestie van fijn of niet. Iedereen op aarde gaat door een zware tijd vol beproevingen heen, ontwaakt of niet. Iedereen wacht uitdagingen, in het terugkerende licht of nog in de duisternis. Maar dit IS het leven, het leven IS een leerproces vol uitdagingen. Wen er maar aan...

De tijd van achterover leunen is voorbij, ook van je kop in het zand steken. Het stormt, sterker nog, er raast een orkaan over de aarde. Iedereen moet vol aan de bak, iedereen zal nare dingen meemaken, daaraan ontkomt niemand. Zelfs de rijken niet, die denken het vege lijf te kunnen redden in hun bunkers. Een voorbeeld van de zware beproevingen die aanstaande zijn? Afscheid nemen van dierbaren. Het einde der tijden is de tijd waarin we afscheid nemen van alles, dus ook van dierbaren...

De laatste adem

Ik wind er geen doekjes om, maak het niet mooier dan het is. De dood speelt een grote rol in de eindtijd. Dit is geen bangmakerij, maar een gegeven. Hoe om te gaan met deze waarheid? Een wijds besef van de dood kan het leed verzachten. Leer de dood zien als onderdeel van het leven. Accepteer dat de dood erbij hoort. Verdiep je in de dood en lees boeken over bijna-doodervaringen. Zo leer je inzien dat de dood niet het einde is, maar een overgang. Het leven kán niet ophouden te bestaan, eindigt nooit. Je bewustzijn lost niet op, verdwijnt niet. Het leven verandert van vorm na een afscheid, dat wel.

De dood is een doorgang: je komt in een andere wereld terecht, een wereld van licht en liefde, daar waar je mag herstellen van de beproevingen op aarde, daar waar je wordt geholpen, daar waar je je kunt opladen en opmaken voor nieuwe uitdagingen...

Het enige wat je moet doen na het uitblazen van de laatste adem is je focussen op het licht. Er wachten helpers op je, engelen, misschien wel oude bekenden die al over zijn gegaan. Zij nemen je mee naar het licht.

Wie in zijn aardse leven de grootsheid en oneindigheid van het leven hardnekkig blijft ontkennen, zal moeite hebben het licht te zien na het overlijden. Kans bestaat dat jouw ziel blijft hangen in de duistere sferen die er ook zijn, sferen waar geen verlichting is, maar angst en pijn: de zogenaamde hel. Ga dus heen met een open mind en een open blik. Wees niet bevreesd, de goede God en zijn engelen bestaan echt. Je moet ze alleen wel willen en kunnen zien!

Het Coronavirus

De dood zal toeslaan op aarde. Dit is het einde van ons leerproces in dualiteit. Velen wacht dit lot. Zoals gezegd, kan een wijds besef van het leven de angst voor de dood verkleinen. Maar eraan ontkomen lukt niet. De herinnering aan massale sterfte zit ook opgeslagen in ons collectieve geheugen, want het heeft meermalen plaatsgevonden op aarde. Oude beschavingen als Lemurië en Atlantis ondergingen hetzelfde lot. Denk aan het verhaal over Noach en zijn ark.

Hoe zal dit in zijn werk gaan? De verspreiding van het Coronavirus, en de opgelaaide doodsangst, speelt een belangrijke rol. Angst haalt mensen uit balans en dit is het echte grote gevaar van Corona. Niet het virus zelf, dat bij de meesten slechts lichte griepverschijnselen veroorzaakt, maar de angst voor het virus, de angst om ziek te worden en dood te gaan. Angst die door de autoriteiten en media flink wordt aangewakkerd.

Mensen in onbalans, zijn vatbaar voor ziektes en kunnen uiteindelijk doodgaan. In dit ziekmakende plaatje past ook de uitrol van 5G: een andere aanslag op onze gezondheid. De 5G-antennes schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze intense straling breekt ons verder af; we raken verzwakt en geven de moed op. We worden schapen die slechts kunnen gehoorzamen...

Een duistere macht

In mijn boek ga ik uitleggen dat duistere krachten het leven op aarde negatief beïnvloeden. We worden op grote schaal gemanipuleerd, ontkracht en ziek gemaakt. Een eeuwenlange onderdrukking die zijn dieptepunt gaat beleven met het Coronavirus, de vaccins en 5G.

De rampspoed die ons treft is geen toeval, het zijn geen ongelukken, het is handmade, bedoeld om ons bang en ziek te maken, om ons te knechten en te doden. De bedenkers en uitvoerders van deze duistere plannen? De machtigen der aarde, zij die eeuwenlang, voor en achter de schermen, aan de touwtjes trekken, zij die zich ten koste van alles en iedereen schaamteloos hebben verrijkt.

In mijn boek leg ik uit dat het allemaal de bedoeling is. We zijn niet van Gods weg afgedwaald. Het was de bedoeling om in duisternis te verdwalen, om onwetend te zijn over de grootsheid van het leven, om pijn te ervaren, om boos en verdrietig te zijn. Zie het duister als instrument van het licht, bedoeld om door zware leerprocessen heen te gaan. Zoals het nu ook de bedoeling is om een einde te maken aan het lijden in het oude leven. Hoe? Door je eigen schaduwzijde in het licht te zetten en door de grote duistere macht op aarde in het licht te zetten. Openbaringen als eerste stap in ons verlichtingsproces!

Het grote kruispunt

Voordat ik ga beginnen met het proces van opschoning, wil ik eerst nog iets zeggen over het einde der tijden, het afscheid nemen van het oude leven. De mensheid staat voor een doorslaggevend kruispunt: een ieder van ons beslist welke kant hij/zij opgaat. Zij die verstikken in angst zullen andere keuzes maken dan zij die vertrouwen hebben. Zij die hun kop in het zand steken, zullen een andere kant opgaan, dan zij die hun licht opsteken. Zij die hun liefde laten stromen zullen afscheid nemen van hen die verbitterd en verzuurd achterblijven.

Het leven op aarde houdt op te bestaan, de aarde krijgt rust. Net als de andere planeten in ons zonnestelsel, die de aarde zijn voorgegaan. Ook daar is het leven ooit verdwenen. Door grootschalige oorlogen of door natuurrampen. De aarde is de laatste levende planeet in dit deel van het universum. Zoals gezegd, dit betekent niet dat het leven ophoudt te bestaan. Het verplaatst zich naar een andere omgeving.

Waar gaan we naartoe als het licht op aarde definitief dooft? Als we door ziekte komen te overlijden, als we slachtoffer worden van een grote natuurramp? Waar zetten we ons oneindige leven voort, nadat we zijn hersteld in het licht, nadat we zijn bijgekomen van de zware beproevingen van nu? Met andere woorden, wat gebeurt er met je als je de keuze bij het kruispunt hebt gemaakt?

Drie groepen

Wie in dit leven niet met zichzelf aan de slag gaat, zal ziek worden en komen te overlijden. Na het herstel in het licht, keer je terug in een andere wereld van dualiteit. Daar wachten meer beproevingen, bedoeld om jou alsnog zover te krijgen om te kiezen voor het licht.

De tweede groep bestaat uit mensen die wel met zichzelf aan de slag gaan. Hun energietrilling gaat omhoog. Maar ook zij zullen de aarde verlaten, ook zij zullen sterven, door een ziekte of een natuurramp. Na een hersteltijd in het licht, wacht hen andere uitdagingen elders.

Een kleine groep mensen zal in dit leven direct doorschieten naar de nieuwe aarde, een andere plek in het oneindig grote universum, een nieuw thuis in de 7e dimensie. Zij zullen hun lichaam niet afleggen, maar de trilling ervan zo verhogen, dat ze de overstap direct kunnen maken, dus zonder fysieke dood.

Een grote uitdaging

Niemand hoeft jaloers te zijn op de mensen uit deze laatste groep, want in hun leven op aarde hebben zij de dood op een andere manier ervaren: ze zijn door een zware periode van afbraak en leegte heen­gegaan, een tijd waarin ze afscheid moesten nemen van hun oude ik, van hun menselijke wensen en verlangens, van oude overtuigingen en gevoelens. Ze hebben geen fijne tijd achter de rug, een tijd waarin niets van de grond kwam, niets noemenswaardig gebeurde, waarin ze aan hun lot werden overgelaten. Een tijd van armoede, onmacht, onbegrip en eenzaamheid.

Het leven op aarde is op dit moment voor ALLE zielen een grote uitdaging. Wakker of niet, verlicht of niet. Dit is het ascensieproces van de aarde en de mensheid. Het proces van herinneren van onze herkomst, van opschoning van het verleden, van ophoging van onze energie, van het gaan belichamen van onze ziel op aarde.

Hoe dit precies werkt, opschoning, energietrilling en dimensies, leg ik allemaal uit. Wees niet bang, alles komt aan bod. Alles wat voor jou belangrijk is, zal ik zo goed mogelijk uitleggen, op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo niet, help elkaar dan. Ga met elkaar in gesprek. Oefen samen. Samen staan we sterk, vergeet dat niet!

Klare taal

Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, bevat mijn boek klare taal. Ik wind er geen doekjes om, maak het niet mooier dan het is. We zijn aanbeland in de eindtijd, nog even en het doek valt voor het oude leven op aarde.

Misschien vind je dit grote onzin en ben je niet van plan mijn boek verder te lezen. Vraag je dan af waarom de machtigen der aarde schuilkelders hebben laten bouwen, diep verstopt in de aarde. Weten zij dit misschien ook en houden zij die kennis stiekem voor zichzelf, overeenkomstig hun duistere aard? In een poging er straks stilletjes tussenuit te knijpen? Mijn boek is bedoeld om licht te laten schijnen op het duister, opdat de zwaarte van ons bestaan kan oplossen in het licht van de nieuwe tijd, opdat wij een leven in liefde en harmonie kunnen gaan scheppen.

Maakt mijn boodschap jou boos en verdrietig, geef dan uiting aan jouw emoties: schreeuw, huil, vloek en tier. Maar pak daarna mijn boek alsjeblieft weer op. Droog je tranen en ontspan je vuisten. Mijn boek geeft jou namelijk dé kans om een reuze sprong te maken in je ontwikkeling, om je beperkte bewustzijn op te rekken en de zwaarte van het bestaan achter je te laten.

Raap de moed bijeen, zet je oogkleppen af, open jouw hart en lees mijn verhaal van A tot Z. Het is een belangrijke wegwijzer in deze spannende tijd, de tijd waarin alles anders wordt...

Boek bestellen (eBook):

  • Nederlandstalig
  • 2020
  • 189 pagina's
  • eBook € 9,90
  • Uitgeverij New Spirit Today

E-book ► Het e-book (ePub / PDF) komt direct als download beschikbaar na het afronden van de betaling (iDEAL of Paypal).